• relatietherapie, gezinstherapie, seksuologie

Gezinstherapie

Met de geboorte van uw kind(eren) bent u ouders geworden. Vaak gaat het goed. Het kind groeit op en leert ‘de wereld om zich heen’ ontdekken. Ouders zijn veerkrachtig en kunnen omgaan met tegenslagen.

Soms loopt het anders. Het grootbrengen van een kind is niet altijd vanzelfsprekend. U kampt met zorgen over de ontwikkeling van uw kind en u loopt vast in de opvoedingssituatie. Gespannen leefsfeer. Ruzie en conflicten. Onbegrip. Machteloosheid. Met elkaar praten lukt niet. Het gevoel als ouder dat je alleen de ‘kar moet trekken’. Ondersteuning en samenwerking missen. Of ingrijpende levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, verlies, ziekte of ontslag hebben grote invloed op het gezin en u overziet het allemaal niet meer... Het gevoel dat u uw best doet, maar niks lijkt meer te helpen.

Waarom gezinstherapie?

Als een gezin vastloopt om verschillende redenen en u geen uitweg meer ziet en de problemen zich blijven opstapelen, dan kan gezinstherapie uitkomst bieden. Denk aan:

 • u ervaart weer grip op de OPVOEDING
 • het lukt nu EMOTIES met elkaar te delen
 • u kunt weer naar elkaar LUISTEREN en met elkaar PRATEN
 • onbegrip heeft plaats gemaakt voor WEDERZIJDS begrip
 • u heeft weer RESPECT voor elkaar
 • uw gevoelens van MACHTELOOSHEID zijn verdwenen
 • u kunt OMGAAN met het verlies of een beperking van uw kind
 • u ontvangt ERKENNING
 • het onderling VERTROUWEN is weer hersteld
 • als ouders vormt u samen een sterk OUDERTEAM
 • de gezinsleden kunnen omgaan met CONFLICTEN
 • het HUISELIJK GEWELD is gestopt
 • de VECHTSCHEIDING stopt en maakt plaats voor goed ouderschap

Doel gezinstherapie

Als therapeut bekijk ik samen met u als ouder en met gezinsleden welke problemen zich voordoen binnen het gezin, waarmee deze in verband gebracht kan worden en wat uw gezin verder op weg helpt om de problemen op te lossen.