Werkwijze

Uitgangspunt

Als therapeut denk ik niet voor u, ik denk met u mee wat u verder helpt met betrekking tot de relatie of gezin. Ik geloof in uw eigen kracht, wat tevens de basis vormt voor het ontdekken van nieuwe perspectieven.

Ik werk vanuit het theoretisch bio-psycho-sociaal model voor het kijken naar en het begrijpen van het gedrag van de mens. De verschillende domeinen; biologisch, psychisch en omgeving grijpen op elkaar in en staan in wisselwerking met elkaar. Soms best complex. Duidelijk is dat problemen niet op zichzelf staan. Mensen beïnvloeden elkaar in hun doen en laten. Als therapeut bekijk ik de problemen tegen de achtergrond van de wisselwerking met de omgeving. Daarbij benut ik inzichten van de systeemtheorie, hechtingstheorie en oplossingsgerichte theorie voor mijn interventies. Mijn interventies zijn gericht op klachtverheldering, ontstaan en betekenis van de klacht, eventuele instandhoudende factoren en actief inzetten op gewenste veranderingen.

Geen klik

Voor u is het van belang dat u een klik met mij als therapeut ervaart. In het begin zal duidelijk worden of er wel of geen klik is. Geen klik met de therapeut biedt geen soelaas. Dan is het goed in samenspraak te stoppen

Hoe verder

Beide partners nemen deel aan de relatietherapie. Bij gezinstherapie wordt het hele gezin, of een deel van het gezin, betrokken bij de therapie, afhankelijk van de aard van de problemen en/of fase van de behandeling. U ontvangt meteen bij het eerste gesprek heldere uitleg hierover.

Het eerste gesprek zal in teken staan van nadere kennismaking, probleemverheldering en advies met betrekking tot plan van aanpak. Ik werk doelgericht aan verandering door middel van praten en doen. Mijn interventies zijn zowel ondersteunend en confronterend. U krijgt huiswerkopdrachten mee en ik verwacht van u als partners/gezin een actieve inzet. 

Wanneer

Samen maken we duidelijke afspraken over tijdstip, de duur en frequentie van de gesprekken. Meestal vinden de gesprekken eenmaal per veertien dagen plaats. Ook in de avonduren kunt u eventueel bij praktijk Antuma terecht. 

Duur

Het eerste gesprek duurt vijf kwartier, de overige gesprekken duren een uur. Ik werk kortdurend; maximaal 10 sessies. Dit is meestal voldoende voor een juiste analyse, doorbreken van de impasse en ontwikkelen van nieuwe perspectieven. 

Doorverwijzing

Als sprake is van onderliggende problematiek die de relatie- of gezinsproblemen of seksuele problemen mede in stand houden, dan zal in samenspraak met u bekeken worden of doorverwijzing wenselijk is.